Godkendt regnskab 2021

Regnskab 2021

 

 Regnskab for 2021 blev godkendt på Generalforsamlingen den 18. maj 2022.

 

 

Afslutning af regnskab fra 1.1. - 31.12.2021


Familie & Samfund / Lille Skensved & Omegn


Tekst

Indtægt

Udgift


Indtægt

Udgift

Pga Covid19 ingen arrangementer før:
21.6.21 Pølsegilde i Ørslev

2.992,00

7.556,554.564,55

28.6.21 Aftentur til Vallø Slotspark, kage


385,00385,00

23.8.21 Generalforsamling

6.400,00

7.603,001.203,00

8.9.21 Tur "syd på - ud i det blå"

29.850,00

28.728,00


1.122,00


14.10.21 Kørelærer Søren sørensen

1.495,00

1.161,00


334,00


3.12.21 Aflyst Juleafslutning

4.750,004.750,00
Årets arrangementer i alt

45.487,00

45.433,55


6.206,00

6.152,55

Overskud  fra arrangementer


53,4553,45

Mellembalance

45.487,00

45.487,00


6.206,00

6.206,00Indgående kontingenter (nye i 2021-22)

250,00250,00


Kontingent bet. f/2020 gælder t/maj 2023


Renteindtægt

307,39307,39


Gebyr bank


3,003,00

Carlsen Langes Legat

3.000,003.000,00


Annoncer og hjemmeside


2.606,202.606,20

Porto, programmer m.v.


603,00603,00

Bestyrelsesmøder


5.360,505.360,50

Telefonpenge


2.750,002.750,00

Køb af vin


436,05436,05

I alt, andre indtægter og udgifter

3.557,39

11.758,75


3.557,39

11.758,75

Underskud fra andre indt. og udg.

8.201,368.201,36


Mellembalance

11.758,75

11.758,75


11.758,75

11.758,75

Samlede indtægter og udgifter

49.044,39

57.192,30


9.763,39

17.911,30Driftsunderskud

8.147,918.147,91


Balance

57.192,30

57.192,30


17.911,30

17.911,30

Bankindestående 1.1.2021


114.971,00
Driftsunderskud


-       8.147,91
Bankindestående 31.12.2021


106.823,09
Regnskabet gennemgået den 10.05.2022:
Anette Steffensen / kassererUlla Mielby / revisorNyeste kommentarer

25.10 | 05:26

Kære Ellen Det kan I godt. Det er kl. 19 i selskabslokalt på Højelsevej, og...

24.10 | 14:17

Kan vi melde 4 personer til foredraget på mandag 24/10 om sprogø

25.03 | 20:07

Kunne være dejligt med et besøg af Bente Kure. Hun skriver sine egne...

08.11 | 17:33

Hej Hanne Jeg kan ikke se mailen her, vil du sende en mail til mig fra d...